Saturday, 3 November 2012

'નિરાશા'

આ નિરાશા નો જન્મ ક્યાંથી થયો ?
જીવનપથ પર -
ડગલે ને પગલે મળેલી હારથી ,
કે પછી મારા ખોટા વિચારથી
આ નિરાશા જન્મી હશે ?
      લઘુતા ગ્રંથી થી પીડાતી રહી છું
      હંમેશા  હું દુભાતી રહી છું
      કદાચ આત્મવિશ્વાસની કમીએ  જ
      મારામાં નિરાશા જન્માવી છે
ના---ના ,સાચું તો એ જ છે કે
મારા જન્મ સાથે જ નિરાશા પણ જન્મી
અને મારા મૃત્યુ પછી જ
એ પણ મરશે  !

No comments: